دانشگاه شاهد - معاونت فرهنگی

 ورود
                                    

       بخش ها

آشنای آسمان گمنام زمین
تشکلها
چارت و ساختار اجرایی
شرایط عضویت در کانونها

صفحه اصلی/معاونت ها/معاونت فرهنگی


اداره كل فرهنگي و هنري
 


مقدمه

‌دانشگاه‌ در جهت‌ پرورش‌ همه‌ جانبه‌ استعدادهاي‌ دانشجويان‌ علاوه‌ بر كاركرد ‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ وظايف‌ مهمي‌ در عرصه‌ فرهنگي‌ ، اجتماعي‌ و اعتلاي‌ فرهنگ‌ ‌ بر عهده‌ دارد . از اين رو ‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و هنري‌ ‌ بخش‌ قابل‌ توجهي‌ از اوقات‌ فراغت‌ دانشجويان‌ را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهد . معاونت فرهنگي در قالب 2‌ اداره كل ( فرهنگي و هنري - هماهنگي و ارتباطات ) مي‌كوشد تا با حمايت‌ از اين فعاليت‌ها‌ ‌ و اعضاي كانون ها و تشكل هاي دانشجويي راه‌ را براي‌ نيل‌ به‌ اهداف‌ فرهنگي‌ هموار سازد.
 


محور فعاليت‌ها

1ـ برنامه‌ريزي‌ براي‌ گسترش‌ و تعميق‌ انديشه‌ و فرهنگ‌ در ميان‌ دانشجويان‌ با عنايت‌ به‌ ارزش‌ هاي اسلامي‌ و پشتوانه‌هاي‌ اصيل‌ فرهنگ‌ اين‌ مرز بوم.
2- حمايت‌ فكري‌ و تهيه‌ امكانات‌ لازم‌ جهت‌ توسعه‌ مهارت‌ها و توانايي‌هاي‌ فرهنگي‌ - دانشجويي‌ به‌ ويژه‌ در حوزه‌ توليد انديشه.
3- ايجاد روحيه‌ اعتماد به‌ نفس‌ و خودباوري‌ در دانشجويان و بهره گيري از پتانسيل عظيم دانشجويي.
4- گسترش‌ مشاركت‌ واقعي‌ دانشجويان‌ در فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و ترويج‌ روحيه‌ همكاري‌ و همفكري‌ در مجموعه‌هاي‌ دانشجويي‌ با وجود سلايق‌ مختلف.
5- ايجاد ارتباط‌ و تعامل‌ لازم‌ ميان‌ اداره‌ كل‌ فرهنگي‌ و هنري‌ با ديگر بخش‌هاي‌ فرهنگي‌ دانشگاه.
6- پيشنهاد طرح‌ها و برنامه‌هاي‌ لازم‌ به‌ شوراي‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ و پيگيري‌ و اجراي‌ مصوبات‌ اين‌ شورا .


دفاتر امور فرهنگي دانشكده ها

به منظور ايجاد فضاي فرهنگي مناسب در دانشكده ها و نيز انجام مديريت و برنامه ريزي فعاليت هاي فرهنگي ، دفاتر امور فرهنگي در دانشكده ها تشكيل گرديده است . اين دفاتر با بهره گيري از پتانسيل هاي عظيم دانشجويي ، براي به ثمر رسيدن برنامه هاي فرهنگي تلا‌ش مي نمايد . در هريك از اين دفاتر ، يك كارشناس مستقر مي باشد كه مسئوليت هماهنگي ، حمايت و نظارت بر فعاليت هاي فرهنگي را در دانشكده ها بر عهده دارد .
اين كارشناس خواسته ها و نياز هاي فرهنگي دانشجويان را به شوراي فرهنگي دانشكده و همچنين اداره كل فرهنگي منتقل مي نمايد .

كانون هاي فرهنگي

كانونهاي‌ فرهنگي، نهادهايي‌ دانشجويي‌ مي‌باشند كه‌ به‌ منظور سازماندهي‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ - دانشجويي‌ و سامان‌ بخشيدن‌ به‌ خواسته‌ها و تلاش‌هاي‌ خود انگيخته‌ فرهنگي، هنري‌ و اجتماعي‌ دانشجويان‌ فعاليت‌ مي‌نمايند. اداره‌ هر كانون‌ توسط‌ نمايندگان‌ منتخب‌ دانشجويان‌ و در چهار چوب‌ ضوابط‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ موجود صورت‌ مي‌گيرد و هماهنگي‌ و ارزيابي‌ فعاليت‌هاي‌ كانون‌هاتوسط‌ شوراي‌ هماهنگي‌ كانون‌هاي‌ فرهنگي‌ دانشگاه‌ (متشكل‌ از دبيران‌ هر يك‌ از كانون‌ها) انجام‌ مي‌پذيرد.
‌‌در حال‌ حاضر تعداد 8 كانون‌ فرهنگي‌ در دانشگاه‌ فعاليت‌ مي‌نمايند كه‌ به‌ اختصار معرفي‌ مي‌گردند

الف‌ - كانون‌ قرآن‌ و عترت‌

اين‌ كانون‌ با هدف‌ گسترش‌ مفاهيم‌ قرآني‌ و فرهنگ‌ غني‌ و متعالي‌ آن‌ در ميان‌ دانشجويان‌ ايجاد گرديده‌ تا با ايجاد روح‌ تحقيق‌ و تدبر در آيات‌ الهي‌ و انس‌ بيشتر باكلام‌ وحي‌ زمينه‌ عمل به‌ فرامين‌ انسان‌ ساز آن‌ را فراهم‌ آورد. اهمّ فعاليت‌هاي‌ اين‌ كانون‌ بدين‌ قرار است:
1- برپايي‌ كلاس‌هاي‌ آموزشي‌ در رشته‌هاي‌ قرائت، حفظ، مفاهيم‌ و تفسير و...
2- برگزاري‌ مراسم‌ و محافل‌ متنوع‌ قرآني.
3- برگزاري‌ مسابقات‌ علوم‌ قرآني‌ در زمينه‌هاي‌ حفظ، قرائت، تفسير،...
4- حمايت‌ و اعزام‌ برگزيدگان‌ مسابقات‌ داخلي‌ به‌ مسابقات‌ سراسري‌ قرآن‌ كريم‌ در رشته‌هاي‌ مختلف.
5- برپايي‌ نمايشگاه‌ و عرضه‌ كارهاي‌ فرهنگي‌ در زمينه‌ قرآن.
6- انتشار ويژه‌نامه‌هاي‌ قرآني‌ <ذكر>،<نسيم‌ وحي>، <ديار عاشقان>، و نشريه‌ قرآني‌ <طه.>
7- برپايي‌ همايش‌هاي‌ سالانه‌ قرآني.
8 - مسابقه قرآني بهار تا بهار .
 


ب‌ - كانون‌ مطالعات‌ و پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌

اين‌ كانون‌ با هدف‌ ترويج‌ فرهنگ‌ انديشه‌ ورزي‌ و تفكر و ارتقاي‌ قدرت‌ تحليل‌ ميان‌ دانشجويان‌ تشكيل‌ گرديده‌ و با بهره‌گيري‌ از توان‌ علمي‌ و عملي‌ دانشجويان‌ در زمينه‌هاي‌ زير فعاليت‌ مي‌نمايد:
1- برنامه‌ريزي‌ در جهت‌ ترويج‌ و گسترش‌ فرهنگ‌ كتابخواني‌ و مطالعه‌
2- انجام‌ فعاليت‌هاي‌ تحقيقاتي‌ در مورد مسائل‌ فرهنگي‌
3- برگزاري‌ جلسات‌ سخنراني، هم‌ انديشي، گفتگو، پرسش‌ و پاسخ‌ و نشست‌هاي‌ فرهنگي‌
4- برگزاري‌ مسابقات‌ مختلف‌ فرهنگي‌
5- انتشار نشريه‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ سياه‌ مشق‌
 


ج- كانون‌ شعر و ادب‌

اين‌ كانون‌ كه‌ به‌منظور شكوفايي‌ استعدادهاي‌ دانشجويان‌ در خلق‌ آثار ادبي‌ و ترويج‌ فرهنگ‌ و ادب‌ ايران‌ اسلامي‌ در سطح‌ دانشگاه‌ تشكيل‌ گرديده‌ است. اهم‌ فعاليت‌هاي‌ كانون‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ مي‌باشد:
1- برگزاري‌ جلسات‌ هفتگي‌ بررسي‌ شعر و دست‌ نوشته‌هاي‌ ادبي‌ دانشجويان‌
2- برگزاري‌ كلاس‌هاي‌ آموزش‌ فنون‌ ادبي، نقد ادبي‌ و فن‌ بيان.
3- برگزاري‌ جلسات‌ حافظ شناسي‌ و... با حضور اساتيد برجسته‌ ادبي.
4- برگزاري‌ مسابقات‌ و فراخوان‌ شعر و قطعات‌ ادبي.
5- ايجاد تسهيلات‌ لازم‌ جهت‌ حضور دانشجويان‌ در مراسم‌ و مسابقات‌ مختلف‌ ادبي (جشنواره‌ها، محافل‌ ادبي،.... )
6- انتشار نشريه‌ ادبي‌ ققنوس‌ به همراه ضميمه طنز قولنج .
7 - جشنواره سراسري كاريكلماتور.
8 - همايش ادبي بزرگداشت مقام و منزلت زن .
 


د- كانون‌ تئاتر

اين‌ كانون‌ با انگيزه‌ شكوفا نمودن‌ استعدادهاي‌ نهفته‌ دانشجويان‌ علاقمند به‌ تئاتر و به‌ منظور بكارگيري‌ از هنر نمايش‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از قوي‌ترين‌ ابزارهاي‌ بيان‌ مفاهيم‌ والاي‌ اسلامي‌ تشكيل‌ شده‌ است.
اهم‌ فعاليت‌هاي‌ اين‌ كانون‌ بدين‌ قرار است:
1- برگزاري‌ كلاس‌هاي‌ آموزشي‌ بازيگري‌ و گريم‌ با دعوت‌ از اساتيد مجرب.
2- فراهم‌ آوردن‌ تسهيلات‌ جهت‌ بازديد از نمايشنامه‌هاي‌ مختلف‌ سطح‌ شهر.
3- اجراي‌ نمايشنامه‌هاي‌ مختلف‌ نظير <حكايت‌ نمايشي>، <لحظه‌ ديدار>، <هميشه‌ منتظر> ، <سيب‌هاي‌ وحشي> ، <خانه‌ دل>، <سوداي‌ دل>، <گردنبند>، <زيباي‌ آب‌ وار>و <ران‌ سپهر.>
4- ايجاد تسهيلات‌ لازم‌ به‌ منظور شركت‌ گروه‌هاي‌ دانشجويي‌ در جشنواره‌هاي‌ تئاتر.
5 - برگزاري جشنواره فرهنگي با عنوان نمايش صداقت ها
 


ه- كانون‌ هنرهاي‌ تجسمي‌

اين‌ كانون‌ به‌ منظور بهره‌برداري‌ از زبان‌ رساي‌ هنر در گسترش‌ انديشه‌هاي‌ اسلامي‌ - انقلابي‌ و پرداختن‌ به‌ جلوه‌هاي‌ مختلف‌ هنري‌ با برنامه‌هاي‌ ذيل‌ زمينه‌ شكوفايي‌ استعداد هاي دانشجويان‌ علاقمند را فراهم‌ مي‌نمايد:
1ـ برپايي‌ كلاس‌هاي‌ آموزشي‌ در طول‌ سال‌ تحصيلي‌ و تابستان‌ در رشته‌هاي‌ طراحي، نقاشي، خوشنويسي‌
2- برپايي‌ نمايشگاه ها‌ در پايان‌ هر دوره‌ با ارائه‌ آثار هنري‌ دانشجويان.
3- برگزاري‌ فراخوان‌ آثار هنري، ارزيابي‌ آثار و تقدير از برگزيدگان.
4- بازديد از نمايشگاه هاي‌ هنري‌ خارج‌ از دانشگاه.
5- انجام‌ طرحهاي‌ زيباسازي‌ در دانشكده‌ها و خوابگاه‌ها با اجراي‌ ديوار نويسي‌ و نقاشي‌ ديواري.
6- بر پايي همايش سالا‌نه هنرهاي تجسمي .
 


و - كانون‌ فيلم‌ و عكس‌

اين‌ كانون‌ به‌ منظور افزايش‌ آگاهي‌هاي‌ دانشجويان‌ در زمينه‌ فيلم‌ و عكس‌ و استفاده‌ مطلوب‌ از هنر عكاسي‌ و سينما در ترويج‌ ارزش‌هاي‌ اسلامي‌ و تبيين‌ مسايل‌ و مشكلات‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ تشكيل‌ گرديده‌ است. برخي‌ از فعاليت‌هاي‌ اين‌ كانون‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
1- برپايي‌ كلاس‌هاي‌ آموزشي‌ عكاسي‌ ، فيلمبرداري‌ و ...
2- معرفي‌ و نمايش‌ فيلم‌هاي‌ ارزشي‌ و نقد اين‌ آثار توسط‌ كارگردان‌ و منتقدين‌ سينما
3- ايجاد تسهيلات‌ لازم‌ جهت‌ شركت‌ دانشجويان‌ در جشنواره‌ها و همايش‌هاي‌ فيلم‌ و عكس‌
4- برپايي‌ نمايشگاه‌ از آثار عكاسي‌ دانشجويان‌ .
5- بازديد ازنمايشگاه‌هاي‌فيلم‌وعكس‌درسايردانشگاه‌هاومراكزفرهنگي‌وهنري‌ .
6 -ساخت كليپ و تيزر در ارتباط با كانون هاي فرهنگي .
7 - تاسيس خانه فيلم طه .
 


ز- كانون‌ دانشجويي‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر

اين‌ كانون‌ نهادي‌ دانشجويي‌ غير سياسي‌ و غير دولتي‌ است‌ كه‌ جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ ‌ جوانان‌ جمعيت‌ هلال‌ احمر تشكيل‌ مي‌گردد و سعي‌ بر آن‌ خواهد بود تا در قالب‌ كانون‌هاي‌ فوق‌ برنامه‌ دانشجويي‌ در دانشگاهها، دانشجويان‌ به‌ عضويت‌ گروه‌هاي‌ سه‌ گانه‌ <تلاش‌ براي‌ تسكين‌ آلام‌ بشري>، <صلح‌ و دوستي> و <حمايت‌ از زندگي‌ و سلامت‌ انسان‌ها> در سازمان‌ جوانان‌ هلال‌ احمر در آمده‌ و زمينه‌ لازم‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ اهدافي‌ چون‌ <ايجاد حس‌ تعاون‌ و نيكوكاري‌ بين‌ جوانان‌ دانشجو>، <كوشش‌ در جهت‌ برقراري‌ دوستي‌ و تفاهم‌ بين‌المللي> و <تربيت‌ و آموزش‌ دانشجويان‌ براي‌ انجام‌ خدمات‌ اجتماعي‌ و امدادي‌ مورد نياز جامعه> فراهم‌ آيد. در اين‌ راستا از تمامي‌ علاقمندان‌ جهت‌ همكاري‌ و عضويت‌ در اين‌ كانون‌ها ثبت‌ نام‌ به‌ عمل‌ ميآيد و متقاضيان‌ مي‌توانند جهت‌ كسب‌ اطلاعات‌ بيشتر به‌ اين‌ اداره‌ مراجعه‌ و از ساير برنامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ كانون‌ مطلع‌ گردند.
‌‌برخي‌ ازفعاليت‌هاي‌ كانون‌ عبارتند از:
1- برگزاري‌ كلاس‌هاي‌ كمك‌هاي‌ اوليه‌ و امداد رساني‌
2- شركت‌ در مراسم‌ مختلف‌ سازمان‌ هلال‌ احمر
3- شركت‌ در كلاس‌هاي‌ آموزشي‌ ارائه‌ شده‌ توسط‌ سازمان‌ هلال‌ احمر
4- همكاري‌ در امدادرساني‌ مناطق‌ سيل‌ زده‌ و زلزله زده
5 - بر پايي كارگاه آموزشي روز بدون دخانيات و مانور زلزله
6 - برپايي نمايشگاه عكس و خون
 


ح - كانون صنايع دستي

كانون صنايع دستي نهادي است دانشجويي كه به منظور توسعه و ترويج هنرهاي سنتي و اسلا‌مي تشكيل گرديده است . در ذيل به برخي از زمينه هاي فعاليت اين كانون اشاره مي گردد .
1 - برگزاري كلا‌س ها و كارگاه هاي آموزشي در رشته معرق ، مينياتور ، تذهيب ، گل سازي چيني ، گل سازي چرمي و . . .
2 - بر پايي نمايشگاه آثار صنايع دستي دانشجويان و شركت در جشنواره هاي صنايع دستي

 
تعداد بازدید از تمام صفحات :9766789 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه شاهد می باشد
تهران،بزرگراه خلیج فارس،روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) - کد پستی:3319118651
تلفن : 55228800, 51210