دانشگاه شاهد - مرکز چاپ و نشر

صفحه اصلي سایت

کتابخانه مركزی

مجلات

همايش ها

Email Phone  Login

                                    

معاونت پژوهشی

معرفی مرکز
کارکنان
شوراي چاپ و نشر
مجلات
تماس با ما
نمايه
بانك كتاب‌هاي دانشگاه
انتشارات

صفحه اصلی/معاونت ها/معاونت پژوهشی/دفاتر/مرکز چاپ و نشر

-->

معرفی مرکز

 

"صنعت چاپ، نقطه تقاطع دانش، علم، هنر و صنعت است"

 

    مركز چاپ و انتشارت كه به ‌منظور ماندگاری اندیشه و دانش اعضاء هيئت علمي و محققان در راستای اشاعه، ترغیب و پیشرفت فعالیت‌های پژوهشی برای تقویت روح پژوهش، تبديل فكر به علم و انتقال آن به دانشجویان، دانش‌پژوهان حال و نسل آینده تشکیل‌شده‌است، فعالیت خود را از سال 1372 آغاز و تاکنون تعداد زیادی کتاب در رشته های علوم پزشکی، علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم کشاورزی و هنر منتشرکرده‌است.

بهره‌مندی از پشتوانه علمی اعضاء هیئت علمی و اعضای برجسته شورای چاپ و انتشارات، توجه و حمایت خاص رؤسای محترم دانشگاه از ابتدای تأسیس تاکنون و تلاش مجدانه مدیریت و کارکنان متعهد مرکز چاپ و انتشارات در گذشته و حال موجب کسب افتخارات ماندگار در حیطه نشر بوده‌است.

 

الف) مهم‌ترين وظايف مركز چاپ و انتشارات

1.   برنامه‌ريزي و تهيه دستور‌العمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مربوط به چاپ و انتشارات كتب و نشريات؛

2.   بررسي پيشنهادهاي چاپ كتب، مجلات و تعيين اولويت‌ها بر اساس آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي مربوطه؛

3.   انجام تمامي امور مربوط به انتشارکتب و نشريات ادواري؛

4.   تهيه و تنظيم قراردادهاي مربوط به چاپ کتب و نشريات و انعقاد قرارداد با مسئولین ذيربط؛

5.   برقراري ارتباط با ناشران و مراكز نشر كتب و نشريات براي تبادل تجربيات و استفاده بهينه از امكانات آنها؛

6.   بررسي و اظهار نظر در زمينه اولويت چاپ كتب پيشنهادي با توجه به موضوع، مؤلف و محتوا؛

7.   پيگيري اخذ مجوزهاي لازم در زمينه انتشار كتب و نشريات تخصصي از مراجع ذي‌صلاح؛

8.   برنامه‌ريزي و نظارت بر بازاريابي و فروش كتب و نشريات چاپ‌شده؛

9.   تهيه و ارائه گزارش‌هاي ادواري ماهيانه و متفرقه و ارائه به معاونت پژوهشي؛

10. برگزاري جلسات شوراي چاپ و نشر و اخذ تصميم درباره درخواست‌هاي چاپ و اختصاص امتياز پژوهشي به آثار اعضاء هيئت علمي؛

11. انجام ساير امور محوله در چارچوب مقررات

ب) اهداف و برنامه‌ها

1.   حمايت از كتب با ارزش تحقيقاتي و اقتصادي؛

2.   اخذ مجوز علمي- پژوهشي براي هفت عنوان مجله جديد؛

3.   ايجاد بانك اطلاعاتي به منظور ثبت تمامي فعاليت‌ها و تصميم‌گيري‌هاي شوراي چاپ و نشر؛

4.   مكانيزه‌كردن فرايند فروش و پخش كتب منتشره؛

5.   تدوين ضوابط راه‌اندازي مجلات تخصصي در دانشگاه؛

6.   . تثبيت دبيرخانه مجلات علمي- پژوهشي در مركز چاپ و انتشارات.

 

شورای چاپ و نشر

 

    درخواست اعضاء هیئت علمی كه اغلب مبني بر چاپ کتاب، امتیاز چاپ و مجوز چاپ آرم دانشگاه است از طريق معاونان پژوهشی دانشکده‌ها واصل مي‌شود و در جلسه شورای چاپ و نشر با حضور رئیس شورا (معاون پژوهشی)، دبیر شورا (رئیس مرکز چاپ و انتشارات) و دو عضو حقوقی (معاون فرهنگی و دبیر کل دفتر مطالعات) و دو عضو حقیقی منتخب رئیس دانشگاه، بر اساس آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت و علوم برای پذیرش و مراحل داوری بررسی و به نتیجه می‌رسد.

این جلسه با توجه به وصول پرونده‌ها هر سه هفته یک بار تشکیل می‌شود؛ در ضمن دسترسی به جدول عملکرد شورا روی سایت معاونت پژوهشی فراهم‌آمده‌است.

تعداد پرونده هاي بررسي شده و مصوبات سال 1386 تا بهمن 1389 

   Missing: Microsoft Office Web Components
 
This page requires the Microsoft Office Web Components.

Click here to install Microsoft Office Web Components..

This page also requires Microsoft Internet Explorer 5.01 or higher.

Click here to install the latest Internet Explorer.
 

 

تعداد جلسات شوراي چاپ و نشر از سال 1386 تا بهمن 1389

   Missing: Microsoft Office Web Components
 
This page requires the Microsoft Office Web Components.

Click here to install Microsoft Office Web Components..

This page also requires Microsoft Internet Explorer 5.01 or higher.

Click here to install the latest Internet Explorer.
 

کتاب‌های برگزیده سال 1388 در هفته پژوهش (به ترتیب اختصاص امتیاز)

 

ترجمه تأليف
فيزيولوژي تنفس طراحي سيستم هاي صنعتي
مباني گوش و حلق و بيني كنترل بيولوژيك آفات
تحليل مرجعي بر درد زايمان حكومت و رهبري  در نهج‌البلاغه
  آنتن هاي آرايه اي

 

 

تعداد كتب چاپ شده و زير چاپ از سال 1373 تا 1389

 

   Missing: Microsoft Office Web Components
 
This page requires the Microsoft Office Web Components.

Click here to install Microsoft Office Web Components..

This page also requires Microsoft Internet Explorer 5.01 or higher.

Click here to install the latest Internet Explorer.
 

 

 

بخش فني و تخصصي چاپ

 

    درخواست چاپ كتاب بعد از فرايند‌ پذيرش در شوراي چاپ و نشر، به ترتيب برای انجام ویراستاری ادبی، صفحه‌آرایی، ارسال به كتابخانه ملي براي اخذ شناسنامه كتاب، ارسال به وزارت ارشاد به‌منظور اخذ مجوز قبل از چاپ، لیتوگرافی و چاپ به اين قسمت محول مي‌شود. همچنين برقراری ارتباط با متخصصان امور فوق، ارتباط با عضو هیئت علمی یا نویسنده کتاب، تشخیص و تأیید کار برای چاپ ، تنظیم قرارداد‌های این امور که یکی از حساس‌ترین امور مرکز است به عهده این بخش می‌باشد.

 

مجلات

 

    انتشار مجله به عنوان يك منبع اطلاعاتي از اساسي‌ترين فعاليت‌هاي حوزه معاونت پژوهشي هر دانشگاه محسوب مي‌شود كه دانشگاه شاهد نيز با انتشار مجلات متعدد از سال 1372 با عنوان‌هاي دانشور پزشكي، دانشور رفتار، نگره، دانشور برق و دانشور علوم‌ زراعي در انجام اين رسالت بي‌نصيب نبوده‌است.

 

پيشينه

مقاله‌هاي علوم‌انساني، پزشكي، فني و مهندسي، هنر و كشاورزي از سال 1372 الي 1382 به‌طور مشترك به عنوان مجله «دانشور» و از سال 1382 تاکنون به ترتيب ذيل منتشر‌شده‌است.

1.       «دانشور نشريه – خبري دانشگاه شاهد» از پاييز و زمستان سال 1372 تا بهار و تابستان 1374 از شماره‌هاي 1 الي 8

2.       «دانشور نشريه علمي دانشگاه شاهد» پاييز و زمستان 1374 از شماره‌هاي 9 الي 10

3.       «دانشور فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه شاهد» از بهار و تابستان سال 1375 تا تابستان 1379 از شماره‌هاي 11 الي 28

4.       «دانشور دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشگاه شاهد» از آبان ماه سال 1379 تا شهريور 1382 از شماره‌هاي 29 تا 46

5.       دانشور پزشكي

6.       دانشور رفتار

7.       نگره (هنر)

8.       دانشور برق                                 Journal Of Communication Engineering   

9.       دانشور علوم‌زراعي

 

سابقه مديرمسئولي، سردبيري و درجه علمي پژوهشي مجله دانشور و دانشور پزشكي

 

شماره‌هاي 1 الي 6                       مديرمسئول و سردبير: آقاي وحيد محمودي

                                                     زير نظر معاون پژوهشي وقت مرحوم آقاي دكتر سيداحمد افتخار حسيني

 

شماره‌هاي 7 الي 16                    مديرمسئول: آقاي دكتر احمدعلي نوربالا

                                                     زير نظر معاون پژوهشي وقت مرحوم آقاي دكتر سيداحمد افتخار حسيني

 

شماره‌هاي 17 الي 34                  مديرمسئول: آقاي دكتر احمدعلي نوربالا

                                                     سردبير: دكتر احمد زواران حسيني

 

شماره‌هاي 35 الي 73                  مديرمسئول: آقاي دكتر احمدعلي نوربالا

                                                     سردبير: دكتر سقراط فقيه‌زاده

 

مجله دانشور در سال 1376 از شماره 15 به شرح ذيل حائز دريافت درجه علمي پژوهشي‌ شد:

-               رأي يكصدوسيزدهمين جلسه مورخ 19/12/1374 كميسيون بررسي اعتبار نشريات علمي

-               رأي بيست و هفتمين جلسه مورخ 20/10/1376 كميسيون نشريات علوم‌پزشكي كشور

-               رأي سي و هشتمين جلسه مورخ 23/12/1379 كميسيون نشريات علوم‌پزشكي كشور

-               رأي  ـــــــ  جلسه مورخ 17/2/1380 كميسيون بررسي اعتبار نشريات علوم‌پزشكي كشور

 

     مجوز انتشار دوماهنامه دانشور پزشكي و دانشور رفتار به ترتيب در جلسه مورخ 14/7/1382 و 5/8/1382 هيئت نظارت بر مطبوعات مورد موافقت قرار گرفته است.

 

    انتشار مجله‌هاي دانشور در هفت زمينه علوم ‌پزشكي، علوم ‌انساني، هنر، مهندسي ارتباطات، علوم كشاورزي، قدرت و انرژي و فيزيولوژي به ترتيب با درجه علمي– پژوهشي، تحلیلی- پژوهشی، در مرحله دریافت درجه علمی- پژوهشی و در مرحله دريافت مجوز انتشار، يكي از مهم‌ترين فعاليت‌هاي اين مركز محسوب مي‌شود.

پايگاه الكترونيكي مجله‌هاي علمي– پژوهشي

    پايگاه الكترونيكي مجله‌هاي علمي– پژوهشي دانشگاه شاهد به منظور ارائه فرايند دريافت مقاله، پذيرش، داوري، ويراستاري و چاپ به‌صورت الكترونيكي و تجميع دفاتر مجلات دانشگاه يكي ديگر از فعاليت‌هاي اين مركز است. در همين‌خصوص محققان مي‌توانند براي انجام مقدمات ارسال مقاله به آدرس www.Journals.shahed.ac.ir يا www.shahed.ac.ir مراجعه كرده و با توجه به موضوع مقاله، نسبت به ثبت‌نام اقدام‌كنند و در صورت ايجاد پرسش با شماره تلفن‌هاي 51213195 و 51213074 تماس حاصل فرمايند.

در حال حاضر مجله‌هاي دانشور رفتار (علوم‌تربيتي، روان‌شناسي و مديريت)، دانشور پزشكي، دانشور علوم ‌زراعي (كشاورزي) و J.of communication engineering در اين سايت فعال شده‌اند.

 لازم به يادآوري است بخشي از خدمات مجله‌هاي دانشور رفتار، علوم زراعي و دانشور پزشكي به صورت دستي نيز انجام مي‌شود كه به تدريج به طور كامل الكترونيكي خواهد شد. نحوه دستيابي به آدرس هر‌كدام از مجلات و ارتباط با كارشناسان دفاتر مجلات در لينك هر مجله وجود‌دارد.

 

 

تعداد مجله هاي چاپ شده و زير چاپ از سال 1372 الي  1388

 

 

   Missing: Microsoft Office Web Components
 
This page requires the Microsoft Office Web Components.

Click here to install Microsoft Office Web Components..

This page also requires Microsoft Internet Explorer 5.01 or higher.

Click here to install the latest Internet Explorer.
 

 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه شاهد می باشد
تهران،بزرگراه خلیج فارس،روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) - کد پستی:3319118651
تلفن : 55228800, 51210