دانشگاه شاهد - گروه مهندسی کامپیوتر

 ورود
                                    

       بخش ها

مریم حسن زاده
وحید حقیقت دوست
محمد علی دوستداری
امین الله مه آبادی
ناصر محمدزاده
محسن نیک رای

صفحه اصلی/دانشكده ها/دانشكده فني و مهندسي/اعضای هیئت علمی/گروه مهندسی کامپیوتر


اعضای هیئت علمی گـــروه مــهــنــدســـي کامپــيــوتـر

نام خانوادگي

نام

رتبه علمي

رشته تخصصي

آدرس پست الکترونيکي

تلفن داخلی

حسن زاده

مريم

استادیار

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي

hasanzadeh AT shahed.ac.ir

2046

حقیقت دوست

وحید

مربي

مهندسي کامپيوتر-هوش مصنوعي

haghighat AT shahed.ac.ir

2074

دوستاري

محمد علي

استاديار

مهندسي برق – کنترل

doostari AT shahed.ac.ir

2032

مه آبادي

امين الله

مربي

مهندسي معماري کامپيوتر

mahabadi AT shahed.ac.ir

2078

محمدزاده ناصر مربي

مهندسي معماري کامپيوتر

mohammadzadeh AT shahed.ac.ir  
نیک رای محسن مربي

مهندسي معماري کامپيوتر

   تعداد بازدید از تمام صفحات :9766783 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه شاهد می باشد
تهران،بزرگراه خلیج فارس،روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) - کد پستی:3319118651
تلفن : 55228800, 51210